ÅBENT FOR TILMELDING NU

Skab trivsel, indre ro & flow med CRAFT´s

Lær hvordan du, med afsæt i CRAFT PSYKOLOGIENS kerne af PASSIONS båret engagement, skaber energi, overskud og FLOW og et liv med ressourcestimulerende og livsstyrkende mestrings- og livskundskabs viden, værktøjer og væren, så uro bliver til ro og stress bliver til trivsel, personlig udvikling og flow

Hold 3 (UGE 31) Tilmeld dig HER Hold 4 (UGE 43) Tilmeld dig HER Hold 5 (UGE 14) Tilmeld dig HER Hold 6 (UGE 18) Tilmeld dig HER Hold 7 (UGE 25) Tilmeld dig HER Hold 8 (UGE 33) Tilmeld dig HER Hold 9 (UGE 38) Tilmeld dig HER Hold 10 (UGE 43) Tilmeld dig HER

CRAFT, Psykologi & CREATORSHIP

Skab TRIVSEL, indre ro og FLOW med Craft´s. 

Et uddannelsesforløb i FLOW med afsæt i CRAFT Psykologiens kerne om PASSIONS båret engagement. Lær at frigøre energi og ressourcer og skabe indre ro, overskud og trivsel, der hvor der ellers er uro, stress og spændinger.

7 undervisningsdage + 1 års medlemsskab af CRAFT Psykologi og Creatorship Online Medlemsforum, hvor al undervisning ligger tilgængelig

✅Craft, Psykologi & CREATORSHIP
✅Passion, power & potentiale
✅Livskraft & Modstandskraft - Smerte-/traume kroppen
✅Det mentale træningsrum - Mindfulness
✅Det emotionelle træningsrum - Heartfulness
✅Det fysiologiske træningsrum - Aliveness
✅Det sociale træningsrum - Belongness

Uddannelsen foregår på Bornholm + Online 

Hold 1 - Udsolgt
Hold 2 - Udsolgt

Hold 3 (Uge 31)  - Tilmeld dig HER


Hold 4 (Uge 43) - Tilmeld dig HER

CRAFT, Psykologi & CREATORSHIP - Hold i 2025:

Hold 5 (UGE 14, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 6 (UGE 18, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 7 (UGE 25, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 8 (UGE 33, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 9 (UGE 38, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 10 (UGE 43, 2025) - Tilmeld dig HER

Hol

Produkt.billede.800.x800

Efteruddannelsen i Craft, Psykologi & CREATORSHIP tilbyder et praksisorienteret efteruddannelses- og udviklingsforløb, hvor vi med afsæt i kernen i CRAFT Psykologi om det passionsbårne engagement, i kombination med andre virkemidler og elementer, lærer at skabe ro, lethed og flow i livet - der hvor der ellers er uro, stress og overlevelsesstrategier i spil. 

Således er omdrejningspunktet på uddannelsesforløbet at lære at lade, den fra Craft Psykologien, kendte passion influere på alle andre livsområder også, og gennem forløbet praktisere, integrere og omsætte undervisningen i praksis, så passionen, flowet og udviklingen kropsliggøres og der optrænes kundskaber i at bære passionen med ud i alle hverdagens og livets små og store øjeblikke, således at der leves fra en indre tilstand af ro, trivsel og flow

Efteruddannelsen har et traumebevidst afsæt, og inkluderer derfor undervisning i chok/traume respons, reaktioner, mønstre og mekanismer - og som deltager lærer du at spotte chok og symptomer på chok/traumer og kende til de fysiske udtryk af når kroppen er på overarbejde. Og som en naturlig del af processen, arbejdes der med at omforme stress/angst/fastlåsthed til fri energi, livskraft og flow på måder der er naturlige og tilgængelige for os alle i vores samspil med hinanden. 

På uddannelsen lærer deltagerne, at mestre flow aktiviteter og selvregulerings-værktøjer, så de understøtter det velkendte FLOW der skabes gennem craft-stunder og aktivitet, således at trivsel, udvikling og vækst støttes og fremmes. Deltagerne oplever praktisk erfaring med aktiviteter, som giver flow  - samt dét at øge bevidstheden, være nærværende og tilstede i nu´et, bruge åndedrættet, træne mentale, emotionelle og fysiske virkemidler, mestringsstrategier og livskundskaber sammen med CRAFT´s

Udbyttet

Efter uddannelsen har deltagerne en personlig erfaret oplevelse af, hvordan vores kreativitet og CRAFT stunder er "entreén" til personlig trivsel og en indre tilstand af ro, lethed og flow.

Deltagerne vil også undervejs i uddannelsen lære at kombinere Craft stunder, med de, på uddannelsen, øvrige formidlede virkemidler og elementer - det være sig eksempelvis Mindfulness aktivitet, stille-tid, aktiviteter i naturen, fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, guidede afspændingsøvelser, bevægelsesøvelser - samt nye mentale, emotionelle og fysiske øvelser og rutiner mv. 

Deltagerne kan, efter uddannelsen, med den opnåede viden og værktøjer guide og hjælpe andre til større trivsel gennem sundhedsfremmende craft-aktiviteter og de, på uddannelsen, erfarede, oplevede og tillærte mestrings- og livskundskabsværktøjer og aktiviteter.

Således kommer uddannelsen deltageren til glæde og gavn, og kan anvendes som sundhedsfremmende og trivselsskabende aktivitet, såvel i familie- som i arbejdslivet

Der kan tilvælges et frivilligt, afsluttende opgavemodul, der foregår på en weekendretræte i forbindelse med uddannelsesforløbets afslutning. Alle deltagere modtager et diplom på uddannelsesforløbet. 

 

Målgruppe

Uddannelsen er både for private og for professionelle fagpersoner som bruger eller ønsker at bruge CRAFT i deres faglige virke, og som ønsker et solidt understøttende fundament for videreformidling af indre ro, trivsel og flow. For eksempel personer i psykiatrien, uddannelsessektoren, på bo- og opholdssteder, krisecentre eller behandlingssystemet, der ønsker en praktisk og personlig erfaret oplevelse af, hvorfor og hvordan CRAFT virker sundhedsfremmende i kombination med de øvrige, på uddannelsen, formidlede virkemidler, selvreguleringsværktøjer og viden. 

Både for at øge bevidstheden, stimulere ressourcer, styrke liv og samliv, samt fremme trivsel og flow i og imellem os som mennesker, men også for at lindre og opløse  tilstande og sygdomme, eksempelvis stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, selvsabotage, smerter, ensomhed, ADHD mv. 

 

Indhold

Dag 1: 
Creatorship & Craft´s - Psykologi, filosofi
✅Om Craft Psykolgiens kerne i det passionsbårne engagement

✅Om trivsel, udvikling og vækst - skabt gennem tilstanden af flow
✅Om fundamentet og forudsætninger for flow
✅Om Empowerment, indre drivkraft og kreative skabelsesprocesser
✅Om virkemidler, værktøjer og nærvær i nuet

Dag 2:
Passion, power & potentiale
✅Om passionen som drivkraft

✅Om passionens fysiologi - effekt i krop, følelser og sind
✅Om indre ståsted, styrke og power
✅Om opdagelse og udfoldelse af personligt potentiale
✅Om rummelighed, empati og vækst skabt med følelse
✅Om nu´et og bevidst nærværs betydning for frigørelse fra fortidens fortællinger, begrænsninger og forhindringer

Dag 3: 
Livskundskab & modstandskraft
✅Om baggrunde, historier og personlige fortællinger
✅Om livspåvirkning, prægning og påvirkning
✅ Om smertekroppen og chok/traumekroppen

✅Om overlevelsesstrategier, modstandsmønstre og forsvarsmekanismer
✅Om vækstpotentialet, og fasen der er nødt til at være tilstede, for frigørelse af ressourcer
✅Om at ændre tilstande af stess og smerter, til oplevelsen af trivsel, ro og flow

Dag 4: 
Det mentale træningsrum - Mindfulness
✅Om mental afspænding og styrketræning - Empower your mind
✅Om virkemidler til ro, lethed og flow ift. mental sundhed og trivsel
✅Om selvregulering og indre justeringer
✅Om indre værdier, kompas og navigation - fra ydre styring til indre styring
✅Om mindfulness grundværdier og giv slip / tag fat mønstre og mekanismer

Dag 5: 
Det emotionelle træningsrum - Heartfulness
✅Om følelsesmæssig afspænding og styrketræning - Empower your emotions
✅Om harmonisering af følelser
✅Om at blive selvrefererende og lære at selvregulere
✅Om skyggesider som flow stoppere, der venter på at blive frigjort
✅Om intuition og følelsesmæssigt flow

Dag 6: 
Det fysiske træningsrum - Aliveness
✅Om fysisk afspænding og styrketræning - Empower your body
✅Om virkemidler til fysiologisk flow
✅Om fysiske skabelses- og formgivningsprocesser
✅Om kreativ udfoldelse og skabelsen af rum for passion, livsglæde og lyst i kroppen
✅Om at skabe overskud og frigøre energi og ressourcer i kroppen og agere fra og med fysiologisk flow


Dag 7: 
Det sociale træningsrum - Belongness
✅Om social afspænding og styrketræning - Empower your relationships
✅Om indre styrke og ståsted, som fundament for indgåelse i nye fællesskaber og netværk
✅Om at sætte grænser og bære dem med sig ud i sine relationer
✅Om følelsen af at høre til og oplevelsen af at være en vigtig del af fællesskabet
✅Om samskabelse og socialt flow

Der lægges vægt på at deltagerne lærer at formidle de, på uddannelsen tillærte virkemidler, væren og værktøjer på egen måde, udfra egen passion ift. CRAFT og på den måde, der opleves som en naturlig forlængelse af deltagerens virke og lyst

Der undervises IKKE i craft eller teknikker, men i, hvordan man kan anvende craft-aktivitet og stunder, som springbræt og "entré" til personlig trivsel, udvikling og vækst - der bliver understøttet og i praksis integreret og omsat sammen med uddannelsens øvrige virkemidler og værktøjer.

Det er en forudsætning, at man som deltager selv har en passion for CRAFT´s, der kan medtages og akkompagnere deltageren på uddannelsen - det kan eksempelvis være at strikke, hækle, tegne, arbejde med papir, perler mv. Deltagere medbringer egen craft aktivitet (strik, hækling mv.) på uddannelsesdagene.

Det er passionen og interessen omkring CRAFT´s der er fællesnævner og afsæt til uddannelsesforløbet - og det er praktiske virkemidler, og det bevidsthedsudvidende indre arbejde m. øvelser og aktiviteter der formidles på uddannelsen- der understøtter helhedsoplevelsen af trivsel, udvikling og flow, og som gennem erfaringen og de tillærte virkemidler, kan bæres videre ud i livets og hverdagenes gøremål, situationener og aktiviteter. 

Undervisningen er en helhedsorienteret vekselvirkning mellem undervisning i gruppen, praktiske øvelser, aktivitet i naturen, stille-tid, flow øvelser mv. 

 

Varighed

Uddannelsen består af 7 undervisningsdage, der foregår på en intensiv uddannelsesretræte, hvor rammen giver en erfaret helhedsoplevelse af de, på uddannelsen, formidlede virkemidler, viden og væktøjer. 

Uddannelsen består herudover af 1 års medlemsskab i CRAFT´s & Creatorship Medlemsforum, hvor al undervisningsmaterialet er tilgængeligt, for fortsat praksis, integration og omsætning. Der er mentoring møde hver måned på Zoom, som del af efteruddannelsen og fortsat sparring og støtte til omsætning og integration. 

 

Pris:

21.650,00 kr. for 7 undervisningsdage på en intensiv uddannelsesretræte
inkl. 1 års medlemsskab af CRAFT´s & Creatorship online medlemsforum, samt månedlige mentoring sessions på Zoom
Der åbnes for medlemsforum i dén uge, hvor uddannelsen begynder

Der undervises hver dag kl. 09.00 - 17.00 
Morgenmad kl. 07.30 - 08.30, frokost kl. 12.00 - 13.00 og aftensmad kl. 18.00 - 19.00
Formiddagsundervisning i gruppe. Eftermiddagsundervisning som aktiviteter/øvelser/praksistræning

Al undervisning ligger tilgængelig i Craft´s og Creatorship Medlemsforum, og således kan al undervisningen tilgås i et år efter uddannelsesretræten, hvilket inviterer deltagerne til en velunderstøttet integrationsperiode efterfølgende, med mentorstøtte og fortsat sparring til rådighed. 

Ophold m. forplejning er inkluderet i prisen

Undervisningssted

Stavnsklit
Bethesdavej 12, Snogebæk
3730 Nexø

Deltagerantal

Der er 12 pladser på hvert hold

Hold 1:
UDSOLGT

Hold 2:
UDSOLGT


Hold 3:

Uge 31 - intensiv uddannelsesretræte
Start mandag d. 29. juli, kl. 11.00
Slut søndag d. 4. august, kl. 16.00

Tilmeld dig Hold 3 HER

Hold 4:

Uge 43 - intensiv uddannelsesretræte
Start mandag d. 21. Oktober, kl. 11.00
Slut søndag d. 27. Oktober, kl. 16.00


Tilmeld dig Hold 4 HER


Afbud

Din tilmelding er bindende. Vi refunderer ikke dit tilmeldingsgebyr, hvis du bliver forhindret i at deltage. Men du er velkommen til at rykke din deltagelse til et andet hold (hvis der er ledige pladser) - og du er også velkommen til at formidle din plads videre til en anden. I den forbindelse må du selvfølgelig gerne kontakte os for at høre om der er nogle på venteliste - og du må gerne give os besked om, hvis en anden deltager i stedet for dig. 


BOOK din rejse

Med bil og færgen - eller med bus (der kører ombord på færgen)
www.bornholmslinien.dk

Med Lynbus fra mange byer i DK til Rønne eller Nexø - www.kombardoexpressen.dk
Bussen kører med ombord på færgen.

Videre med bus fra Rønne til Stavnsklit, Bethesdavej 12, 3730 Nexø:
www.bat.dk 
Når du kommer til Rønne, kan du tage BUS nr. 7-8 og bede om at blive sat af på Bethesdavej. (Der er ikke stoppested - her på Bornholm stopper chaufføren, hvis du beder om at komme af et bestemt sted). 
Herfra skal du blot gå 50 m ned mod vandet, på Bethesdavej og dreje til højre når du ser skiltet med Stavnsklit. 

Der går en bus nr. 7+8 kl. 17.09 fra Rønne og tager du den, passer det med ankomsttidspunktet. Husk at sige at du skal af på Bethesdavej, lige uden for Snogebæk

Hvis du ikke kan nå bus 7-8 kan du tage bus nr. 6, som kører til Snogebæk. Her står du af midt i Snogebæk, og så er der en gåtur på 2 km ud til Stavnsklit - eller vi aftaler at hente dig/samkørsel med andre deltagere. 

Rejse med fly:
www.dat.dk 

Hej! Jeg er Augusta Noel
Underviser 

Jeg er din underviser på CRAFT Psykologi & Creatorship efteruddannelsen. 


Jeg ELSKER Craft´s og jeg er til daglig, værtinde på Stavnsklit, hvor vi tilbyder Kreative Retræter og online undervisning i Trivsel, indre ro og flow med afsæt i Craft Psykologi

Jeg har strikket siden jeg var 6 år og lærte det af min mormor. Jeg har haft min egen fåreflok i 8 år og jeg er fuldstændig vild med alt der hører til - få lavet mit eget garn, arbejde med skindene og n y d e alle step i processerne.

Jeg er uddannet Mindfulness instruktør og yogalærer og er uddannet i chok/traume løsning gennem bevidst nærvær, meditation, crafts og stille aktivitet i naturen og på uddannelsesforløbet er omdrejningspunktet - at fremme TRIVSEL, personlig udvikling og vækst gennem Craft - ved at forløse livskraft og energi der sidder fast i stressmønstre, mekanismer og overlevelsesstrategier - til frigørelse, indre ro, lethed og flow - EMPOWERMENT


Jeg er også underviser i BLOOM Universet og CRAFT Psykologi & Creatorship Medlemsforum - og afholder CRAFT Psykologi Mini workshops, Masterclasses og inspirationsdage online. 

Hvis du skal med til Strikke Festival på Bornholm 2024 mødes vi måske også der - jeg er med i en åben og inspirerende dialog med Mette Henius fra Henius Knitwear og et 2 timers foredrag om, hvordan du gør dine Craft Stunder til din EMPOWERMENT praksis


Dorthe.Speaker.worker

Stavnsklit 
Efteruddannelsen foregår på Stavnsklit, der er en fantastisk ejendom på 500 m2, beliggende på en 12.000 m2 stor dejlig naturgrund, i skovens store stille favn, med kun 50 m til vandkanten, på strækningen mellem Snogebæk og Dueodde på Bornholm. 


På Stavnsklit er der 12 dejlige værelser, stor dejlig sal, dagligstue, køkken og toilet- og badefaciliteter i fællesområderne.

Stavnsklit har et hyggeligt gårdmiljø med langborde og bænke, hygge-kroge m. grill mv. 

Som deltager på uddannelsen, får du dit eget værelse og ophold m. forplejning er inkluderet i prisen. 

Stavnsklit inviterer, med sin fredfyldte beliggenhed, til fordybelse og indre ro, og som deltager har du her, de optimale omgivelser til at koncentrere dig om den undervisning der formidles og det flow du inviteres til at træde ind i

Stavnsklit ligger langt fra trafikstøj og souveniersbutikker, og du har mulighed for at opleve, med hele din krop, hvordan omgivelserne understøtter din oplevelse af ro, personlig velvære og trivsel. 

Efteruddannelsen giver dig en helhedsoplevelse af flow, med øvelser og aktiviteter, hvor vi bruger naturen - stille-vandring m. bevidst opmærksomhed på åndedræt, mindfulness øvelser og morgenmøder på stranden ved vandkanten. 

Der vil også være samlingsaktivitet omkring bålpladsen og mulighed (hvis du ønsker det) for overnatning i det fri - i de tre shelters som er på Stavnsklit. 

VÆRELSE.ny

Stavnsklit ligger på en 12.000 m2 stor, dejlig naturgrund, og på uddannelsen bruger vi de dejlige omgivelser i forbindelse med øvelser og flow træning

Det være sig enkle, simple træningsflow - som også er tilgængelige i dit online medlemsforum efterfølgende. Enkle øvelser, som du kan videreformidle efter dit uddannelsesforløb - og bruge personligt til at fremme din egen trivsel, indre ro og glæde

Aktiviteterne i naturen giver dig en fantastisk sanseoplevelse, der er med til at løfte energien og hjælpe krop, sind og følelser ind i et dejligt flow

På Stavnsklit går rådyr, kaniner og harer rundt på grunden og stilheden, træerne, sandet, plænen - det hele, inviterer til en naturlig omfavnelse og følelse af nydelse ved at forbinde sig til alle naturens kræfter og elementer


Rigtig hjertelig velkommen til en helhedsoplevelse og efteruddannelse i flow, med afsæt i Craft´s & Creatorship i et nærværende og samværende miljø og fællesskab


Hold 3 - uge 31 - Tilmeld dig her


Hold 4 - uge 43 - Tilmeld dig her

CRAFT, Psykologi & CREATORSHIP - Hold i 2025: 

Hold 5 (UGE 14, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 6 (UGE 18, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 7 (UGE 25, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 8 (UGE 33, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 9 (UGE 38, 2025) - Tilmeld dig HER 

Hold 10 (UGE 43, 2025) - Tilmeld dig HERDet.der.skær