STAVNSKLIT FONDEN

Stavnsklit Fonden er stiftet af Ressourceforeningen i 2015, på baggrund af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, samt donationer fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond. 

Fondens formål er at eje og drive ejendommen Stavnsklit, som en fredfyldt ramme, for ophold af kortere varighed, herunder som feriekoloni for børn, unge og voksne - samt bidrage til EMPOWERMENT med ressourcestimulerende og livs styrkende ophold, aktivitet og indsats for mennesker i krise og i almindelighed. 

FONDENS 3 FOKUS OMRÅDER

Stavsnklit Fonden har tre driftsområder: 

  1. EMPOWERMENT indsats/aktivitet/ophold
    1. EMPOWERMENT Online udviklings- & uddannelsesforløb
    2. EMPOWERMENT Ophold
  2. Udlejning af ejendommen Stavnsklit til sommerlejr/feriekoloni ophold, samt øvrige ophold for børn, unge og voksne
  3. Udlejning af ejendommen Stavnsklit til øvrige formål