STAVNSKLIT FONDEN

Stavnsklit Fonden er stiftet i 2015, på baggrund af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, samt donationer fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond. 

Fondens formål er at eje og drive ejendommen Stavnsklit, som en fredfyldt ramme, for ophold af kortere varighed, herunder som feriekoloni facilitet for børn, unge og voksne - samt bidrage til EMPOWERMENT med ressource stimulerende og livs styrkende ophold, aktivitet og indsats for mennesker i krise og i almindelighed. 

Stavnsklit Fondens værdier

Omsorg for livet
Vi er her, for at drage omsorg for livet, og bidrage til det enkelte menneskes livsvækst og livsudfoldelse. Der er SÅ meget vi kan gøre MED og FOR hinanden - også selvom vi ikke kender hinanden på forhånd og dét dyrker vi frem, i Stavnsklit Fonden.

Nærvær og samvær
Vi tror på at det ypperste vi kan give hinanden er vores nærvær og samvær. Det er så ENKELT og LIGETIL og det er i NU´et at vi HELER, SAMLER og FORBINDER os - med os selv og hinanden. Derfor har vi, på Stavnsklit og i vores YNDLINGSUNIVERS skabt rammer der gør, at dette sker i videst muligt omfang - simpelthen fordi VI ELSKER at være os, i netop dette felt.

Værdifuldhed og ligeværdige møder mellem mennesker
Hvert eneste menneske er "LIVSKRAFT i bevægelse" og jo mere vi kan stimulere og styrke oplevelsen af VÆRDI og VÆRDIGHED, jo mere bidrager vi - hver for sig og sammen - til at vores egen og fælles "formue og ressource- bank/kapacitet kan udfolde sig, til glæde og gavn for os alle.

Det bidrager vi med, i Stavnsklit Fonden, fordi vi tror på, at der i vores samfund er EN ENORM skjult KAPITAL og FORMUE, der bor inderst inde i os, som mennesker og KUN VENTER PÅ AT BLIVE FRIGJORT og komme i anvendelse på måder der er NYE, kreative og innovative. 

Det harmoniske samspil med alle naturens kræfter og elementer
Vi er her for at bidrage til styrket fornemmelse af det harmoniske samspil, mellem alle naturens elementer og kræfter - vi er, sammen og hver for sig, virkelig vigtige dele, af det store hele og i Stavnsklit Fonden bruger vi rammen på Stavnsklit, til at styrke netop dén følelse, fornemmelse og oplevelse - for derigennem at bidrage til at vi passer godt på vores egne, hinandens og alle naturens ressourcer og lever i et harmonisk samspil hermed. 

Glæde, passion og lyst
Vi bidrager til at det individuelle menneske, såvel som fællesskabet udfolder livet indefra og ud, således at glæde, passion og lyst er DRIVKRAFT bag vores adfærd og livsudfoldelse. Vi ønsker, gennem vores arbejde at ÅBNE for livskraft, lethed og flow - dér hvor livet, kan være dækket, holde væk, ude, nede, inde - af hårdhed og frygt. 

Lethed og leg
I Stavnsklit Fonden faciliterer vi en ramme, der gennem næsten 100 år er "besjælet" med livsbekræftende nærværs- og samværsprocesser mellem børn, unge og voksne. 
Stavnsklit er et sted, hvor liv, leg og kreativitet i mange år har udfoldet sig og vi oplever dette som HELT UNIKKE værdier, som vi bringer i spil, gennem vores daglige virke. 
Vi har ALLE SAMMEN et barn indeni, der ikke er helt færdig med at lege og ved at bringe det legende element i spil, åbner vi for lethed, lattermildhed og et livsbekræftende out-going flow af livskraft som er vidunderligt og meget kærligt at tage del i. 

BESTYRELSEN i STAVNSKLIT FONDEN

Dorthe Kargo Mortensen
Bestyrelses formand

Selvstændig konsulent og ejer af virksomheden Kargoteket. Dorthe arbejder med facilitering af processer, netværk samt undervisning og rådgivning.

Dorthe har i mange år arbejdet indenfor kultur- og idrætsområdet, bl.a. i Herlev Kommune, og har haft sin gang på Stavnsklit i over 10 år. Har siddet i bestyrelsen siden 2017.

Dorthe.Kargo

Lisa Hjuler
Bestyrelsesmedlem

Lisa er uddannet socialformidler og har gennem 30 år, arbejdet indenfor det sociale område, herunder i børn, unge og familie afdelinger, på Jobcenter, som misbrugsbehandler i privat regi og på Kvindekrisecenter Bornholm. 

Lisa har været med i bestyrelsen, siden Stavnsklit Fondens stiftelse i 2015. 

Lisa

Brian Holmgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem

Brian er uddannet tømrer, og har arbejdet indenfor dette fagområde i mange år. En del af årene, som selvstændig tømrermester, senere som leder af tømrervirksomhed. 

Brian har siddet i bestyrelsen af Stavnsklit Fonden siden fondens stiftelse i 2015. 

Brian

Dorthe Christensen
Bestyrelsesmedlem og direktør

Dorthe er projektmager, initiativtager og daglig leder af Stavnsklit Fonden.

Dorthe har en baggrund i den finansielle sektor med 15 års karriere i Jyske Bank. Senere uddannet Life & Business Coach, DISC Thomas International tester/træner, Skyggeprocesleder, Yogainstruktør, Mindfulness Instruktør og med en Chok Release Master efteruddannelse. Dorthe har fokus på EMPOWERMENT og har gennemført Release The Power Within hos Tony Robbins.

Dorthe underviser i YOGA og MINDFULNESS, er underviser på YNDLINGSDAGE Online programmet og YNDLINGSDAGE workshops, på Stavnsklit. 

Dorthe