Vidste.du

Stavnsklit Fonden er stiftet i 2015, på baggrund af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, samt donationer fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond. 

Fondens formål er at eje og drive ejendommen Stavnsklit, som en almennyttig ramme, for ophold af kortere varighed, herunder som feriekoloni for børn, unge og voksne - samt bidrage til EMPOWERMENT med ressoucestimulerende og livs styrkende ophold, aktivitet og indsats for mennesker i krise og i almindelighed. 

Stavnsklit Fonden´s LIVE Univers er fyldt med ophold, kurser, workshops, hold aktivitet mv. som alle kan deltage i. 

Vores ONLINE Univers er et ONLINE Hellested - et "Træningsrum for livet" med ONLINE udviklings- og uddannelsesforløb, ONLINE Camp´s, kurser, foredrag, fortællinger, webinars, guidede meditationer, afspændinger og meget mere.   

Du deltager hjemme fra din egen stue og kommer igang, blot ved et klik. 

JA TAK lad mig se nærmere på LIVE Universet JA TAK lad mig se nærmere på ONLINE Universet