STAVNSKLIT FONDEN

Stavnsklit Fonden er stiftet i 2015, på baggrund af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, samt donationer fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond. 

Fondens formål er at eje og drive ejendommen Stavnsklit, som en fredfyldt ramme, for ophold af kortere varighed, herunder som Camp facilitet for børn, unge og voksne - samt bidrage til EMPOWERMENT med ressource stimulerende og livs styrkende ophold, aktivitet og indsats for mennesker i krise og i almindelighed. 

FONDENS 3 FOKUS OMRÅDER

Stavsnklit Fonden har tre driftsområder: 

  1. EMPOWERMENT indsats/aktivitet/ophold
    1. EMPOWERMENT Ophold - TRIVSEL & Personlig udvikling
    2. EMPOWERMENT Online udviklingsforløb & programmer - TRIVSEL & Personlig udvikling
  2. Udlejning af ejendommen Stavnsklit til camps/sommerlejre/feriekoloni ophold, samt øvrige ophold for børn, unge og voksne
  3. Udlejning af ejendommen Stavnsklit til øvrige formål